1.12K
Zobrazení

Jak už jsem psal v minulém článku – Jak přeložit stránky ve wordpressu mužeme stránky ve wordpressu přeložit pluginem WPML, který je placený nebo přeložení textových řětězců pomocí pluginu Loco translate.

Jakmile, chceme abychom mohli přepínat mezi jazyky – vytvořit multijazyčný web a nechceme platit za plugin WPML, je tu možnost použít plugin Polylang, který nám spolu s pluginem Loco translate vytvoří multijazyčný web. Jak toho docílit? Návod si ukážeme.

Plugin Polylnag

Ukážeme si jak pracovat s tímto pluginem a vytvořit s ním multijazyčný web ve wordpressu.

Nejdříve začneme přeložením textových řetězců pomocí pluginu Loco translate a potom následně nainstalujeme plugin Polylang a poté nastavíme jaké jazyky chceme, viz screen:
polylang-nastaveni

po přidání jazyků, nastavíme url podle jazyku a dále zvolíme typ obsahu, který chceme, aby se překládal.

polylang-nastaveni-obsah

Když uložíme nastavení, můžeme začít s překladem stránek a dalších typů obsahu.

polylang-nastaveni-stranky

Dále bude potřeba přidat menu ve zvoleném jazyce a přepínač jazyků. Viz obrázek:

polylang-nastaveni-menu

Dále budete možná potřebovat přeložit nějaký textový řetězec v kódu. Takže si ukážeme nějaký příklad.

úpravy kódu pomocí php:


// preklad pomocí php kodu
            <?php $currentlang = get_bloginfo('language'); if($currentlang=="en-US"): ?>


<div>Content in English</div>


<?php else: ?>


<div>Content in Czech</div>


<?php endif; ?>

a nebo pomocí shortcode:


// UKAZKA POUZITI PREKLADU: [preklad lang=en]English[/preklad][preklad lang=cz]Czech[/preklad]

function polylang_shortcode($atts, $content = null)
{
	if (empty($content))
		return '';
	extract( shortcode_atts( array('lang' => ''), $atts ) );
	if (empty($lang))
		return "

<h3>You must specify 'lang' using shortcode: polylang</h3>


";

	return ($lang == pll_current_language()) ? $content : '';
}

add_shortcode('preklad', 'polylang_shortcode');

pro puzití shortcode stačí kdekoliv vložit např:

[preklad lang=en]English[/preklad][preklad lang=cz]Czech[/preklad]

Potřebujete vypsat přepínač (polylang switcher) pomocí kódu? Ze jsou možnosti:

 // vystup s jmenem a vlajkou

<ul><?php pll_the_languages(); ?></ul>

 
 // vystup bez jmena jen vlajkou

<ul><?php pll_the_languages(array('show_flags'=>1,'show_names'=>0)); ?></ul>

 
 // vystup dropdown
<?php pll_the_languages(array('dropdown'=>1));  ?>

(1115)

Multijazyčný web ve wordpressu – polylang plugin